Tầm nhìn, sứ mệnh

Tầm nhìn: Sâm báo Triso trở thành một thương hiệu vươn tầm quốc tế

Sứ mệnh:

- Nghiên cứu và phát triển các nguồn dược liệu tạo ra những sản phẩm có giá trị cao, nâng tầm nông sản Việt

- Chăm sóc sức khỏe – sắc đẹp cho cộng đồng.

- Tạo môi trường hợp tác công bằng, lành mạnh cho tất cả mọi người cống hiến, làm giàu cho bản thân và xã hội.

Giá trị cốt lõi:

Tập trung xây dựng thương hiệu hàng đầu về nguyên liệu và sản xuất cho ngành chăm sóc sức khỏe

Đầu tư và phát huy tiềm năng con người

Áp dụng công nghệ hiện đại trong điều chế và sản xuất

Chân thành trong hợp tác để cùng phát triển

Có trách nhiệm cao với cộng đồng và môi trường

scrolltop