Lược dòng lịch sử Sâm Báo

5 (100 %) 1 votes

Năm 1397: Hồ Quý Ly và câu chuyện về Sâm Báo

Năm 1397, trong quá trình xây Thành nhà Hồ, vua Hồ Qúy Ly đã ban thưởng nước nấu từ Sâm Báo cho quan lại, lính tráng nhằm tăng cường thể lực. Nhờ đó, tiến độ xây thành diễn ra nhanh chóng. Thành nhà Hồ hoàn thành xây dựng trong 3 tháng - một kỷ lục trong lịch sử nhân loại.

Năm 1545: Chúa Trịnh sử dụng Sâm Báo suốt 2 thế kỷ cầm quyền

Năm 1545, họ Trịnh bắt đầu cầm quyền ở Đàng Ngoài. Từ thời Trịnh Kiểm - vị chúa đầu tiên cho đến Trịnh Bồng - đời chúa cuối cùng của dòng họ Trịnh, cây Sâm Báo luôn được xem là “Bảo vật sức khỏe”, góp phần giúp dòng họ Trịnh cường thịnh suốt 2 thế kỷ.

Năm 2018: Triso Group khôi phục, phát triển Sâm Báo

Bằng tình yêu với cây Sâm Báo từng Dâng Vua - Tiến Chúa, Doanh nhân Văn hóa Trần Đức Minh - Chủ tịch Triso Group đã tìm được nguồn gốc giống Sâm Báo, gieo trồng, phát triển cây Sâm Báo tại mảnh đất Vĩnh Lộc, Thanh Hóa với diện tích hiện tại hơn 10 ha.

Năm 2020: Triso Group ra mắt các sản phẩm từ Sâm Báo

Triso Group ra mắt các sản phẩm từ Sâm Báo như: Rượu Sâm Báo Triso, Rượu Sâm Báo Triso 12 con giáp, Cà phê Sâm Báo Triso, Viên nang Sâm Báo Triso...

Bài viết liên quan

scrolltop